Katalog GESAspers, Patrik: Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden / Svensson, Ove

1st Person: Svensson, Ove
Additional Persons: Aspers, Patrik rezensierte person
Source: in Sociologisk Forskning Vol. 45, No. 1 (2008), p. 75-77
More Articles
Type of Publication: Article
Language: Swedish
Published: 2008
Online: Volltext
  Search for full text

Online

Volltext

Similar Items

Cannot find similar records

Library Services

Search Options

Quick links

Orientation