Katalog GESNárodohospodářský obzor: časopis věnovaný otázkám národohospdářským a sociálněpolitickým = Review of economic perspectives

Additional Corporate Bodies: Masarykova Univerzita
Additional Persons: Masarykova Univerzita Ekonomicko-Správní Fakulta
Type of Publication: Journal
Language: English
Czech
Published: 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Keywords: Wirtschaftswissenschaft
Wirtschaftspolitik
Ökonometrie
Tschechien
EU-Staaten
Zeitschrift
Online: Volltext
kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
  Search for full text

Similar Items

Cannot find similar records

Library Services

Search Options

Quick links

Orientation