Katalog GES"Perfect" designer chromosome V and behavior of a ring derivative

The Saccharomyces cerevisiae 2.0 project (Sc2.0) aims to modify the yeast genome with a series of densely spaced designer changes. Both a synthetic yeast chromosome arm (synIXR) and the entirely synthetic chromosome (synIII) function with high fitness in yeast. For designer genome synthesis... Full description

1st Person: Ze-Xiong Xie
Additional Persons: Bing-Zhi Li; Leslie A Mitchell; Yi Wu; Xin Qi; Zhu Jin; Bin Jia; Xia Wang; Bo-Xuan Zeng; Hui-Min Liu; Xiao-Le Wu; Qi Feng; Wen-Zheng Zhang; Wei Liu; Ming-Zhu Ding; Xia Li; Guang-Rong Zhao; Jian-Jun Qiao; Jing-Sheng Cheng; Meng Zhao; Zheng Kuang; Xuya Wang; J Andrew Martin; Giovanni Stracquadanio; Kun Yang; Xue Bai; Juan Zhao; Meng-Long Hu; Qiu-Hui Lin; Wen-Qian Zhang; Ming-Hua Shen; Si Chen; Wan Su; En-Xu Wang; Rui Guo; Fang Zhai; Xue-Jiao Guo; Hao-Xing Du; Jia-Qing Zhu; Tian-Qing Song; Jun-Jun Dai; Fei-Fei Li; Guo-Zhen Jiang; Shi-Lei Han; Shi-Yang Liu; Zhi-Chao Yu; Xiao-Na Yang; Ken Chen; Cheng Hu; Da-Shuai Li; Nan Jia; Yue Liu; Lin-Ting Wang; Su Wang; Xiao-Tong Wei; Mei-Qing Fu; Lan-Meng Qu; Si-Yu Xin; Ting Liu; Kai-Ren Tian; Xue-Nan Li; Jin-Hua Zhang; Li-Xiang Song; Jin-Gui Liu; Jia-Fei Lv; Hang Xu; Ran Tao; Yan Wang; Ting-Ting Zhang; Ye-Xuan Deng; Yi-Ran Wang; Ting Li; Guang-Xin Ye; Xiao-Ran Xu; Zheng-Bao Xia; Wei Zhang; Shi-Lan Yang; Yi-Lin Liu; Wen-Qi Ding; Zhen-Ning Liu; Jun-Qi Zhu; Ning-Zhi Liu; Roy Walker; Yisha Luo; Yun Wang; Yue Shen; Huanming Yang; Yizhi Cai; Ping-Sheng Ma; Chun-Ting Zhang; Joel S Bader; Jef D Boeke; Ying-Jin Yuan
Source: in Science Vol. 355, No. 6329 (2017)
More Articles
Type of Publication: Article
Language: English
Published: 2017
Online: Volltext
https://search.proquest.com/docview/1884171900
  Search for full text

Similar Items

Cannot find similar records

Library Services

Search Options

Quick links

Orientation